Hoàn thành máy nước nóng NLMT solahart 300L mái bằng tại Thảo Điền – Quận 2

Đơn vị bán hàng và thi công : Công ty Năng Lượng Mặt Trời Việt

Địa điểm : Thảo Điền – Quận 2

Máy Solahart Premium 300L